1. News
  2. Kultur & Medien

Schauspielerin aus Bonn: Sonja Baum spielte in „Tatort Münster“, „Falk“ und „SOKO Köln“

Kostenpflichtiger Inhalt: „Tatort Münster“, „Falk“ und „SOKO Köln“ : Schauspielerin Sonja Baum aus Bonn im GA-Interview

„Tatort Münster“, „Falk“ und „SOKO Köln“: Die Bonner Schauspielerin Sonja Baum freut sich über viele Einsätze im deutschen Fernsehen. Im GA-Interview berichtet sie über ihre Anfänge als Jungschauspielerin in der Brotfabrik Beuel.

In erihr beisniherg zlianB neseht rhme sal 05 lFiem ni 52 h.Jaren Die onBren cirSueehnplais jSona Bmau ()54 aht cauh ktalelu cehicrlhi zu .tnu In edr SiDFrZee- SKO„O n“ölK tis eis sla uene -tmeirtrEfeClnhi mi nsz,iEta in erd eeiwtnz Seltffa red ReeiAhRD- “kFla„ tiespl ies efnseball neei gentraed lR.oel ndU im zlteent „r“aotTt sua tsMüner ethta jaonS Buam sla nirztÄ eeinn nahiaretcmsd tu:ifAttr hIr bagol e,s end frittenveeg rserfooPs oernBe in erd ptaukeäklesrn eoglF bLm„i“su sin eLbne eo.hunclzrzkuü hreI ellar retnse Rlonle speleti dei Bninnore angfnA rde re09 rhJea tim dme lneEsbem heâtéTr hinomBée in red kbroftrBai luBe.e iMt ajnoS mBau apshrc nHzie l.ie tD

:AG Faru ,Buma iSe nabeh setznlte mi “aotrt„T emd soefrsroP eBoern sad nebeL .tgettree atH chis red oeleglK naJ oJsfe efseLir ncohs bei nhneI bnatk?de

onSaj a:Bmu ienN. hIc eahb sda auch arg cthin .tterrwae Abre hic eebg :uz acNh tussrauhglnA erd egloF ehbna ishc ahtächitscl egenii echneMsn ibe mri ke.atdnb

A:G  Udn das ath eiS crab?rhsüte

m:aBu glieEthnic hsn,co brea ad aehb ihc wolh esawt uz kzur gh.aetcd al,rK hci ehab oneBre ltbdfrler,iiie imh emösrttßSo ser,spvat dnu se sti huca larere reSsst dabie atseend.tnn gzGeiceiliht tnhtae irw eSihreapulcs aber ucha riiccelhh Saßp badei. Es rawen ühebuartp serh ncheös atenrDrheibe mit nedesi asneeenntgd oenllge.K

A :G cAhu edi oueQt s:iemtmt 41,92 oleliiMnn suheZaruc. aWs nachme die eraennsMrüt ritcgh?i

Bma:u eiDsre „toT“art etbl vno iesnne sngtaoeriPotn und hrire A,tr tim dearenni .egumehznu ieD bhane nehfcia hiern ,ßSpa hnoe ide hBnneutgdafo uz rneele.irv rüF cihm awr se eni hrseuncörsep t,itutrfA ucah enwn himc die zenSne conhsdiakirorot tfsa emrh refgtdore hbnea sla ccileaisrpuhh.sse

:AG  nFheül eSi cihs ma hniRe, ow Sei als unee hfneCi edr „OKSO “Klnö im aEnizst nsi,d lsishsceihupcear cdesrienahu otdgref?er

amu:B sE its ine etosll ngeeEn.tgam Ihc tthea in ned nvrgeeganne eanrJh snohc in igeienn donEepis tekmrgtwii udn essuwt rühf, assd nei iaCsgnt für edi eloRl red maiklimtnaripsaisumnoKrh kmnome üredw. Ich ehba emmitneloeg,n es tha apkteg,lp nud enaHel uJgn drwue in„s eLneb ufeen“gr.

A: G Wei elglftä Inneh rIh enure rpets?Abzatil

aBmu: irM lelätgf dre migsete.Ta ar,lK nma asgt dsa iermm so ,rdhea iew llot sad igjlieewe eTma codh s,ie ndu eistmesn ffttir se cauh .zu Dohc dei A,tr wie riw in Köln eimndaitnre h,mgnuee eltlägf rmi cihk.wilr rWi nhabe so eeusrn lknniee ieneirFhte ma teS udn hscneuerv esi hgsöibmlect uz ennztu dnu ehri udn da hcua uz vi.srpiieemron

 :AG stI ölnK eni oesdrbsen lärcheihgsfe P?ralftes

ma:uB chI clhpönries beeler löKn ncthi ,so chi ebteir chmi isalrnlgde nsctha achu incht in end kundenl ekcnE hurme dun eigel zu nde nircf„lgehehä etneZ“i chharisnlhecwi ucah onchs im t.etB ha()c tl

G:A mA 4.2 berNvome dirw eid gleoF “t„eLrersebnte aa,ehlsttugrs stsmneaig edi .136 odpseEi red siiraeLgztne.e urWmo tghe se?

a:mBu eZwi tRengsuirätnteast rdween ebi rmihe nztsiEa fttrnehü – dun irw sla imertrtEl ünsesm hir nebeL .ettern erD lTite seidre esdpEoi ebithze hcsi rgnmceiaeeßlh fua ied gphrnenfüuEorfst nud uaf ied .iemsonnsooidrSkm Mreh lwil hci ithnc va.netrer

AG : roV zeiw noec,hW ni edr Feolg „m“anRco,e ewdru ein -irr9J2geäh ngsarlhece ma hefRinuer aufe.unendfg Ribno lkFins ethta reshidenceve oitpteiädpleetnnD im tzNe. lMa asw su,eNe ?dreo

u:Bma naM rntle imrme rewedi sN.uee hIc entkna iesd se „ecamnRo aScn“gmim hevror nic.ht sE hget bdaei um lschaef netnd,tIiäte tim eendn uaf ngneir-BeöSsl im tInnreet lvei Sncehad anhgecretit riw.d tGu zu sn,sewi wsa es aelsl so it.gb a)(lhct

AG:  eiW susm nam csih neIhr hDllaeargt ni lKnö eslrv?elnto

Bua:m sE bigt inene pDanhler üfr eidr roed evri n,egFol ide wri llrealap .nhdree nrdtepcenhEs ithse erd alPn asu. Mna sti iwze sib irde chWnoe run na dne nnteußvemAoi ,tesgwnreu opr elFgo losa ivr,e ffün .gaTe irW genhe adieb ctnih ndenizgw nsloroccighoh vro. anDn etgh es rfü utg iewz Woehnc isn ,uitdSo wo tuern rnadmee Btganeeunr udn heöVrer hgtered neer.d w

G:A tIs öKln efmi?lfri

uBa:m aJ, dre R,ineh rde Do,m eid lloPre nsieeW – asd tmhac schno wsa her. eiW huac dei nklneei cthneäSrß und detekucnnent Pzät.le hcI nefdi das riemm irwede stineret.asn nenW ihc rsgnlaidle itnhc itm dme Fdararh muz trohreD r,fhea kegeir ihc macahlmn gar tihcn i,mt na ehclew Anßoimteuve es drgeae .tehg

:GA muarW n?ciht

B:mua hcI zties dann mi uotA uaf edm eifBerrzatsih und enlre enemi .xeeTt eiS nekntön ihcm ni celnsho Mmtneoen hacn Poeeulmksc ha,enrf dnu chi düewr se incth nk.reem lhecNiu renwa irw ni erd E.eifl

GA : Wo g?aneu

a:mBu ßieW icnh,t neie endSut uAftratoh .neurfhäg (lhac)t

G: A eWr sit deesi lHaeen ugJ?n

Ba:mu Heenla Jngu esith es sal nöichelpers uaAfbeg a,n rhie Flelä uahc uz lenö.s Sei tha irknleiee rgerefetvtgio et,Ueilr ise illw ihsc ein eienesg idlB nhec,ma orebv esi hsci niee gnuenMi eb.itdl Sei geth hslfusenocsage afu edi Msnceehn uz udn sit nerfstath re.ittiessrne

:AG  tgLei nehnI seides folriP?

uaBm: a,J nned se headltn chis mu inee Huglta,n eid cih mri ahuc esrebl enrahbwe temcöh. bO nun gurFi rdeo siuS:eeahcrpl dosnerseB in ieaiVoönntrhusetr ist es cightiw, ssad amn inhct urn ide Awntetrno ruz nesinnKt nmimt, dernons end emsgeatn eheMnsnc auf cihs krenwi sls.ät Wri hbean arzw erunsen Tex,t erba nie repmaiulS für iioIunntt bltebi giiwct.h dzeTotrm: mA Eend ist nHeela dei ,fhneCi dei hdnetugencEisn tt.ifrf

:GA  nUd ewr tis rD. Konz,wa rIhe zrtÄni in red ilewsntserAa l“„?kaF

aum:B Im ceVelrhig zu nHaeel sit .Dr wzKnao rortrketneioll, hcau wseta serinm.ea nMa susm eis sau dre eRsvree ecko l.n

:A G Was dre tedahydafn wnAatl Fkla uach tut. tIs da wates im sBhuc ni dre iwtznee etSffa,l ide htnecäs echoW tetars?t

a:mBu aJ, ad sti asw im ucBhs. nI red elFgo De„i na-“GznitetrAe-ePzernt am 8. zeebemrD nimtm sad ehmTa arthF ,afu da idrw .Dr ozKawn nnidaMtan der entshaRcakaesztlnilw – und mh!er hIc bni aslobut cighkclül itm erdesi sizpeenell iKtlsnon.eloat Die iSeer sti ill,ngtiente rhl,mvluoo aamhlcnm acuh nrgbez.oeü eArb memir in nmeie Ma,eß sads man dne Gsnhcinehesse reng glt,of eein athiySepm rüf ied gieFnur lectiwnket ndu scih trensafht rfü esi ie.reessirntt

AG:  In erd nreets enneu ogleF tim emd teTil hEene„ieh“yg idwr nie aMnn eämgließgr ovn irsnee auFr nibgssee. eihmlZic h,ebtedrga rode?

ma:uB cIh eifnd ads u.serp nUd chau glstui. l„Fk“a sit iene eumtgi erei,S mna awtg rwgiselecvieehs l.iev

 :AG Fka“„l nrrneeti in erd ahMactr an Eheoermibi-rfsKr udn na edi rieSe r„oMd tmi .stc“ihusA f?ullZa

Baum: hitNc in.bgduetn sUrne oartatuHpu ePert eüGd raw zetdunPro udn troAu ibe o„rdM tim hA.scsuit“

G:A  eiS temamns aus eaBenl-osr.kOsbn Wei sidn iSe zmu hrteeaT ?gonekmem

aB:mu Ich rwa 5,1 16 hraeJ lat ndu habe hcim für ereeapiSulhisc teiseesrrnt.i mI ücureoBknmfr eBule abg se ennie Ta„g der fnOeenf Tü,“r eib edm ihsc edi iFrnee rgeaheetrupTnp rde ttSda totsleevgrl e.abhn Ich ebah na djeme tndaS fergt,ag bo ihc alm seenptlmii ank.n

A G: Wre mabek end ?aZuclsgh

uB:am Dsa leneEsbm rehtâTé énimheBo mti med siesreguR lcUhir C. .Htarz eiMne seetr eloRl httea hic ni red ibBaftorrk im ücSkt a„sonDnt oT,“d cdhnaa in iD„e aen.Thai-c“Torpeas i„De eüiebnr“zhigKecrtlho eabhn iwr im mretezHinrim red lfPodoprpsree ieepnK Zur enrbeurtgnS .ruefafhtgü ieD huareuscZ eirtwkn lsa zhegäiseHcttso mit – ise mkanebe na nrhei Teishnc hsnebsihäFtcc nud oaletalratsfKf vs.reerti

A :G Nach emd tSuiumd ni zbalrguS akm eIrh arerKire züggi in .Ggan eZiurdnef tim emd ?areuVfl

Bu:ma Ich war etlhniurkiicno ,scäfgeittbh ahbe in vnleie cshneö nirtouPdnoke tiirmetkwg nud miemr rteeiw zuda lte.egrn Knei lAassn laso für !inUftunezehirde dAemrueß ebha hic mti edri Knirned nie crefmseugniha ,iienlnlbFamee ucha das rrfeedotr etZi nud kasumfmAkt.eeri nUd sat!rongaOini sE wra rim bear eimrm taotl wiitgch, nde Aslunsshc na ned reufB nitch zu lnvreer.ei

GA:  aHtnte Sie da ewta eenBendk? eSi hneab elnila im rhaJ 9012 in eg,„“briWls „OSKO üe,nhnM“c „PoaW o“neBseed dnu ern„odM mi “ondreN trmigiwkte.

uamB: saD sttimm. ndU chi ufeer hcim afu aels,l wsa hnoc mmo.kt