1. Region
  2. Sieg & Rhein
  3. Sankt Augustin

Rudolf Kowalski: Der Schauspieler aus Sankt Augustin spricht im Interview über das Theater, Schauspiel und Corona

Kostenpflichtiger Inhalt: Schauspieler Rudolf Kowalski : „Die Bühne ist das beste Versteck“

An TV-Rollenangeboten mangelt es Rudolf Kowalski nicht. Langweilig ist dem Schauspieler aus Sankt Augustin nicht. Im Interview spricht er über seinen neuen Film, Corona und die Lust am Theater-Spiel.

iDe eLsti neeirs Femli dun eSrein sit sichre selnod ndu nsei iGecths tis enbntka sau enlvie rceenevisdneh .elolnR hScno 8791 rwa re ni eeicnhtl okoeeLSrttinhc- zu .henes slA elgiaufrdnrcih terertSbragtuaseruev ni taenihenhc„W eib sdpteH“npeots sit re unaseog ünuebgzrede wei las aretgrwokr mrikmoiKorapss grbeloSt ni erd iameggnlhicen smrieerKii rode sal fisnegitrnie eaPehyoscpturht in edr ooSk pe.iiLgz iDaeb ist er shbcenari hcumkilnre emd destehunc rumnpeehiubklsF os antkenb regdweon iwe der aNr„bcha onv nbanne,e“ enssed shcteiG neiwctehsl earvtrertu tis lsa iens ae.mN cIh„ aheb rmi eni ihescGt gc“mt,eha tcrehsz dfloRu wilsoKak mi speGchär mit dem G.A ebÜr sein eeLbn ni Skatn At,uunsig die Kusnt ni nteZie ovn ornaoC nud insene nueen ,ilFm der ma Sontgna im DFZ tlsruasaetgh ,wrdi rpshca edr eceursilaShp imt Ssunean r-aaMah.ülseHbue

enöKnn ieS hnco nnrnuaekt in tnSka usAgunti eennikafu enhge? Udn mti mheelcw Nneam wnered eSi dnna nhsoncg?eapre

lufoRd lKiwks:oa hIc aebh imr bnee nie ihestGc mcehgat dnu ncthi ienne anmeN a)(.tclh enNi, eivel erncsehp mcih mit enmime irechigtn maeNn na udn ahcnmlam wedre hci hauc agzn iwitgz sal „rerH smKmisr“ao eßüg.btr aDs tsi hocd .etnt

eiW nabhe ieS edi ZaCiorneo-t erbshi aüntd?nbrees

sk:iwKaol lEctgniieh arw ich isehbr cnith re.obfnfet mA vmr beNeo3. gvrenngneea rhaJes raw mein rettzle egrDhta ni rPg.a Da bga es frü nsu rCnaoo hnco hctin rwclk.ihi nnchzsIewi teiebre ich himc imt irneme arFu dnu menie tneainisP auf eiwz nenusgeL r,vo ovn nndee irw e,ffonh ssda ise üauehtbpr nttiasfndet nn.keön

Am otnnSga knan nma eiS mi ZFD ni n„Ei eSmrmo an edr a“duoMl .sehen erD Flim uerdw im vrggneneean Jhar in iBne,rl rgPa udn gnUumgbe .eedghtr elcehW ellRo dun whcneel pyT nMna reeörnkpvr ieS an?nd

Klsk:oawi laPu its ine reatl annM – ewi .ich Er sti ine ,Mann dre dicsheAb enhmne illw nvo neeisr rhanetV.gnegie

aWs its in nseeri regaeegVhnnti ?iprsesat

:alokwsiK Da abg es eeni .u.Fa,.r erba hic hcmtöe arg cinth remh eraetrnv. Es tis ein ilmF, iew edi iReeh i“eHzor„kn hncos crtpisve.rh ineE cehsnö ugMhiscn tmi ien rapa nncairmtseoh eEletnmne red chtenSteomz nud hacu eni rpaa efnntas n-iitKmnemr.leeE

Mna ektnn eSi etgiliehnc las ,gaertrwnko mahlseocenlichn Kmrimosas .lSgebrto motKm asd rhmeI ktraheCar mi khrwnciiel neeLb nee?etngg

awiKl:sok oltergbS efil ja unr isb 20,21 brea chi inb arg itchn os ine üßgbimerä lgbreeün,e krgeetlbära yp.T saD ist edi uig.rF

Sie nebah fürrhe eliv reteahT pt,gleise ucha tlbess netireszni nud chau ibme dRnufunk hgosc.renep ieW kma se uz dre iunwnHgned uzm Fehns?rene

aKow:ikls Das tah gzna gesrcphatmai eü.rGdn Minee ruaF htate ine tmneEngaeg ni .brgHuam bahsDle idsn wri rdointh oenzegg und ihc eabh nemi nEeegngatm in onnB n.gbuegeafe eDi lbgeonleetRoan knema dun zlcthpliö wra es ehmr nehnsrFee sla het.Trea breA rTateeh its für mich asd .eltigihEenc

Warmu sti das so?

:wlisaoKk anM nank cihs et.svncreek deJen Abnde ufa der ünhBe aknn nam ni neie drenea Rloel hscüp,elnf aknn jmenad naeesdr ,isen lsa mna tis, rmeim werdie ufas u.Nee iDe üehBn tsi asd esebt eVtekc.rs aDs sti rudbenawr.

aWs raw Ireh iltbsee lleRo orde gbit es ncho eeni nllRWu-eh,soc ied ieS egren espieln we?dnrü

lKasiow:k eg)(ütlbre a.IrcIih dIR dun end nKig Lrae htmöce hci tc,nhi eePr ,ntyG Hamelt dnu lanisWetnel habe ich hsno.c sE wearn üerb 002 nlR,eol die chi aell genre iespglet e.hba sE sti der Rize dre n,ragewnVdlu ned chi gnege kneine neerand fBeur ushancte cmöte.h

rhIe aurF aEv erSehcru ist achu .seSnicaerpuilh eiS anhbe osnch msnumzea tmi irh auf edr nheüB :sdegentan ieS sla amsKsmiro ltrgoSeb nud Ihre aFur sal rstiiniGenzcehrdiem D.r so.tokVsr arW sad iiweesgh,crr asl imt “lnromaen„ oKglenle uz niep?sel

kai:oKwls in,eN es sit sroag h,flicheri ennd man teknn hcis so .gtu neEi gnrTnnue weihnscz eFzertii, uUlabr ndu teirAb nnka nma esiwoso ctinh maehn.c Als plareucSsieh ath anm na zwie ednneAb im Jhra rei.f Am zmr e.eeD42b ndu am  M.ia.1 nUd hbaldes enhab rwi am iM.a1  rmime dFurnee zu usn dga.einnele

rEktnne reIh aruF mi lgAlta o,tosrf enwn eSi ihr unr wtesa olevispne?r

Kwskaoi:l Dsa hacem ich aj thni.c amrWu stloel chi. eiS wedrü se eoiwoss fostor ekn.rem

Stei rnaCoo benah rwi aell dn-Mu a,esnnesMkNa- dei ieenn elTi nseurse iiMeslnepns cnrdeee.kv Wei eehstn iSe sla ierehauSclps uz edrsei ciängnknrEhus?

kslKiwo:a Es tsi ikicrwhl giratu.r iDe tiieneFenh elfnal .wge rWi abhne dsa lechLnä nerveorl dun sad deuebear ich e.srh reAb swa tlifh se? iWr ndwree sun hsrihiclec nohc iene nezga eiWel mti aMskne dun nasAtbd enbgeg.ne irW dnsi chno naelg ichtn ma ocktrenen fe.rU

ndU eiw wktir hisc das afu eIhr cifueelbrh laPnnug ?usa

k:Koawils aMn cuahts nohc nrueeag uaf ied D.pzeährtel Udn ich heab ucah ocnsh atwse glb,ehtnae ewli rfü ihmc innoehh dsa veeil enRise sda cStmlhesmi na deseim uBref it.s laM keirtens ied Flleongu,st lma sda Krbiplnaoeansne rdoe se ist nei lguF o.retstrni saD cmtah rnu S.rsset Und nde ahecrub ihc in emnime Aterl citnh h.emr

Was cehnam Sei ma ntSn,ago nwne edr lFim futäl – eiw neuchas eSi nhi hcsi a?n

olkiw:Kas Geehens habe ihc nih ohcn nht,ic ahdslbe dreew ihc hni irm imt eemnir aruF mmeuzsna acusenhna ndu redew shrcchliie nague ufa menie rFhlee tcehan )ct.h(al Nnei, ganz hhlr,cei ich eefur ihcm drua.f