1. Sport
  2. Regio-Sport

Miebach und Schulz aus dem Siebengebirge: Interview über Karriereenden

Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Sportlern aus dem Siebengebirge : Tim Miebach und Edgar Schulz über Ende ihrer Karrieren

Die Fußballer Tim Miebach (TuS Oberpleis) und der Handballer Edgar Schulz (HSG Siebengebirge) haben fast gleichzeitig ihre Karrieren beendet. Im Interview sprechen sie über ihren Werdegang, die Verbundenheit zum Siebengebirge und neue Sportarten.

Mti edm lrbFßueal imT abehicM TuS( ebeli)Orsp udn emd elHrnabdla rgEad dd„yE“ hculSz (HGS )eeeeSirggbbni heanb eiwz eehenrardugsa onpcehsptrStlnöeiriek uas edm Sebbeegeirgni rehi aeiKerrrn edn.teeb itM den dbeein ecnpshra anSaibr euraB dnu rügnHenasj rzeleM im mVeesrihien dse TSu rlbp.eiseO

reHr cbiaeM,h Sie nrdeuw rvo iienneg ocenhW bei rde sdvltugemnMairelimegr eds SuT sielOberp csaedteihevbr. eiW hneba eSi ads e?funmdepn

iTm :eaibMhc Der tei-oeudVSnzrTs bNrotre eegreS theat chmi adinh toslgte, leiw emin aaPp aoKj las tlchorperSi Lritee edbhrticsveea dnu uzm htlreegiEndim erntann rwd.ue cIh oellwt gnhteeciil unr lBeifal etlcnhsk.a Asl inme erehrrüf tlsieprMei Gerog hDsa annd mti esnime tleZet tnadfusa nud uaf hcim edi oaLatudi ,teilh tha cimh sad onhsc ü.betrhr Ihc thäte das earb htcin nbhea emü.ssn

errH Schl,zu rIh aienKeerrerd uwedr nvo der SHG rvo ziwe ncWeoh nantbke egeb.nge btGi es ad hauc chon eien liolfifeze ebiaghV?ucrends

adErg lcuhSz: iaeoNweslrmre gbit es ma etltnez lpteHsimegia enie feilofleiz eeRd nvo mneesru hnafHe-ldalbC afRl n.tögetR Das kennto ebi rmi geenw anrCoo ntcih tnst.enftdai btlesS ewnn es imöhcgl swgenee äwr,e htteä hic da afu ükKrnec omhnnkime ,snüesm ednn dei nzgtelreVu raw aj sert im eFabrur isrept.as irM reuwd a,tgseg dsas hci himc ignadnewnr fua swtea refune ,darf nnew raoonC deis t.äsulsz

raW nnheI bei emIrh ehnibrebauncdW itm Rsis sed ddnesobaemsSysne mi ebuaFrr lgihec ,alrk sdsa re dsa rirreeKeedna etbe?eudt

lu:Szch nugodri.Hpznteret hcI twsesu se dreiel Gestto otsf.or nI erd iautoStni rwa das Gülhef so erasdn las ibe iennme lvniee rsdniBäseenr hrerv,o ad wra mri ,lkar assd das die ztelet ioktAn nemrie dllbiarHrraneake wra. chI loetwl aj eowioss uz 99 ePntrzo canh erd soaiSn rafhöune - der eeiFtizr geew,n leiw ihc blieurhfc os veli mu dei rhOen heab udn viertal ewing Ziet rfü eid nrnudeFi.

eHrr Mheba,ic ewi awr ads eib eI?nnh

cMh:aeib asD awern meheerr nueetBalls und widnergann ifahcne iene Baleustel uz ei.lv Der debhseggulcaaesn untPk war neie tel,lugzefrnitMevtßu die chi imr vor heinniealb henrJa ngeuzoegz htte.a nI der rnnveagegne iaSons heba hci hicm hcno geniie Sgeaeptli ltpepsru.gcechhd zaDu maken chua ncoh tlef,eHmopbür eine glVrn,teeuz ide nam itm Anfagn 20 so hctni mtbo.ekm Dei zÄetr ehban mdasla :asgtge ennW Du tmi 04 nhoc eszpeiran hgnee llws,ti ssla es ni,se hacu enwn chi hcitn gerne siazrpeen egeh. Es arw eine enier ungerencfssuhn,niedtVt wbholo hic hcim cnho llvo im taSf dnu fti hftgelü ebah. rMi zuen,niethseeg adss edr eöpKrr nhtci rhem mtmatic,h war in dme nMemot echt rwsiiec.hg

zleneutVergn benha ihsc baer hudcr rheI asmeget erariKre enzgego …

aM:bcihe siB chi 71 wra, wra cih ien trteev,zl chi aetht hctin alm eein .rZrnuge Aebr candha abhne ihcm gnrnuezeetlV mimer legtebtei. ddEsy -keFbrBrWrea-ut tetah hic im Jhra dse suetsifAg ni ied egathltliirneMi 021.1 iSe titleeebg cmih sib et.heu neiE Snisao eltesircdhupg ebah hci lcacttsihhä hcno .ien

asD hat Sei reab ihtnc drana e,gthndier tmi 115 rnoeT in 147 eplienS edr oiershfgetclre edngtsalmSiraer-Lü rüubephta zu redenw …

bh:caieM ienM eiZl raw se m,erim in dsitemnens jmeed itzneew peliS uz entffr.e seiDe Qteou ellotw ich tl.aenh aDs tis rim bghsweal tgu egnlun.eg

ieW behna Sei dei choenW neho giaTrnin rt?ebel

Macheb:i aitürhlcN fhlet tsa.we saD benLe tah ,ishc eits hci eirv aJrhe tla wr,a um Fblußal rehdg.te Es nrewa ierv rdeo üffn egaT rpo ,Wecoh ied anm tineairrt erod tsgpeile .hta Ich ekpic imr jtetz mremi eenni Tga as,ru na med chi bmie girTanin tmi dne ungJs hocn cezgu.uk hcNa 15 uiMtenn tbekribl es ndu sda iknel iBen lwil cham.tmeni naDn heeg chi mnetsise ni edi pSeorrrbalt dun eknitr shnco alm nie Bcrnheei nud aewr,t ibs ide ugsJn en.eroimmkn eneMi uerniFnd trä rim hcau, einnirneedg prSot uz cmh,nea iewl chi hgenslaruinueceg dogeernw b.in

luS:hcz nGaeu dsa eut hci irm chitn .an cIh gehe cntih uzm ag.Trnini eWnn chi asd ladeimr ,mhace asge ich mir biem tineerv M,al hetue itsnmm ud edi Tehcsa lma .mti nDna eürdw se ncoh ermh knebbl.ri Wnne raonoC ncith wreä, ewär es imr hircse nhco reerscwh elfaengl.

rHre bhiMec,a Sie aettnh sla lJeeghuncrid bnteoeAg onv erBya keLeunervs nud edr 23U vmo 1. FC lKnö. eSi nthäet Poifr eednwr nnn.öek Hta ieS sda nnde cihnt rt?gezei

abchMi:e aDs sit ishc.irewg lsA hci kneli a,wr awr hic so ein eeiknlr ssheci.Sr orV renei neenu uengUgbm ethat hic p.ekRtse sE aht mri eabr uhca ien ideewrastng ghtflee. Ihc aheb ni pbOreilse ttbeoiarinim allbuFß lepg,stei imt rundnF,ee dei hci en,nke iest ich ivre ahJer lat bi.n Für hmic gb’sa nctshi nSsö.ecreh

rIhe Etlenr nbhae Sei tmi 41 aeJhrn zum ebiinnatPrgro iemb 1. FC önlK tol.geck Wlotnle iSe da tcinh eflliwirgi ?nih

eMcbia:h chI adhcet dlaas,m riw uasnhec uns dei Psofri an. Wir insd ma oGmeßiiebchk esnsgguetiea dnu nmeie neltrE eabnh mir eenim Thaesc geeebng dnu gse,gat sads ich iteetirminrna lo.sl eSi wnlotle ,nctih ssad hic l,scheew iemntne e,bar hci eknötn nciht emrim eokrhtigasc Nnie nagse und ssmüet mri dsa swngteeins alm n.ecnakug hcI bahe nnda rittnrm.tiaie bAer asd awr citnh neemi tel.W uAf dre kaRtrcfüh ebha ihc enmein ntErel ,agsget hci nnka ja auhc enNi s.ngae Als hic 61 oerd 71 w,ar uwedr chi dnna uhca arg hnict hmre er.agftg cIh bhae es bsi eueth ihtcn r.etube iVelietclh otmkm d,sa nenw ihc 80 nib dnu ovr edm snFrheeer acostSuhpr uec.kg

eHrr hSczlu, ieS tnteah aml ein eAnogtb in ied .3 iLag zu hgnLoeric uz swe.cnelh rWa das cniht credloeknv?

Suclz:h .Ja brAe ucha sda rwa niee huctVeeuigenn,nnfstrd eilw ihc eeadgr in erd rdnGgnuü von nigLrsubelrbeig r.wa cIh eahtt dei Ztie gar ichnt adr,üf lmazu hci da hcon ni hAance tstiuerd bhae. hIc ereeub es raeb lsäciaht,cth se ihctn enatg uz ena,bh fnaechi mu zu iwn,ess ewi es eengwse er.äw Aielln das l,fGüeh mla .3 gaLi igetespl uz nbah,e etäht cih regen gommentnm.ei Es tis nohcs pdnesnan zu sh,ene wie eiden nüeefrhr splreegiGeen zjett geeng dne TWH iKel elsni e.p

dleVbrior rnwae die neeeign ereeihlVsdnen

sE bigt eid ,itscGheech ssad eSi uzm sreetn ignrinaT asl nidK eienr aFie,lim die asu snRulads cnah nasthledcDu tredüeegieslb rw,a mit enire Püeatktstil in edi leolthSapr mk.ean Wsa tha edi SHG für iSe bet?teeud

hSczu:l Ihc tlolew amlsda clhtiegien aFßlbul iens.elp erAb nieem urttMe ath rim ads reb,ontve liew ihc hicm ußaenrd keeätnlr nkön.te osSnt täthne imT nud hci chnaesrihhicwl dei eghceli oSptrrta rnebeib.et hIc raw zrtuse bei eneri HGab-alAl,dn dei mri vlei pSßa tcmehga .aht Dnna ibn hci mla itm nrimee iuüetaEkntsf dnu im weißen dnmeehrUt uzm ngaTrnii bie red HSG agegnnge. Dei sJgun nheeecnbzi hcmi sbadlhe ocnh uthee als neelldh,ßrtbanarSa liwe ihc olhw os hass,ua als drweü hic eradge nov erd eßtSra kom.emn Ihc hsa isecrh lelsa deeran asl eiw ein Hralendabl sau. hIc war ma anAnfg cauh cnhti erd es.Bte eiD es nchit os gtu nönkn,e üsesmn ja mstei sni oTr dore afu acß.enehtuRs onV tdor hbae hic chim dann anch nud ncha ins nrteuZm gtämef.kp

Wer anrew dei irceslpothn bored?lirV

:Mhcabie cIh abeh memir uz edn ernrAfnieg usa emd genniee nrieeV ctoh.hhcauseg Ich amg hloöesenksrcl elSirep dnu hncti ie,d eid eeliv ietrseÜbreg nmchea edor fua memtsbiet esieW ubel.nj asD tis hcnti os minee t.elW nemiE Carosinit onolRad wüder cih lmaisen ,nuuzblje cuah nnwe er nie leneirag ßarlubFel t.is y,ooRne Gdrr,ae drLaapm abneh ihcm ad herm tesebiet.rg Sei bneha dsa peilS rvngtoienaerbe dun hnitc hri Eog ni nde eurVrdrnogd stgll.tee

eiW wra sad eib ,nhneI reHr cl?zhSu

z:clhuS Ihc rnenieer cmih an sad esetr ienoepSrsl,nie asd hic ghuetaasnc hbae. Da esltnipe amJla ajNi und Vcei stulaeK, engnedLe sde rViese,n dei hauc coahhklissg tseglpei .nahbe sDa raw nn,asWhin sei balHanld speenil uz ehse.n noV den eednBi beha ich etsärp hsre elvi .ertlegn nNiatloa droe tlnaiiontrnae taeht ich ealng iteZ ikeen erodV,birl sib der ratKoe nIavo cBali am,k rde chua erimm als andeenlSbtrlßaarh ienhztcbee wd.eru Er thate eenni aitgeznirnegi tlSi und nhkte,Feägii eid erdane hicnt ttnha.e nA hmi hbae chi icmh cuhvtrse uz ro.neiteinre

cMea:ihb mla,aJ eVci und chua dEdy nwrae red Gu,drn nweegesw hic irm dllHlnaspeeaib cnaguektg ae.bh hcI nib agr iken n,aalnHdalfb aebr rfü ide GHS heba hci iene hmeAsanu t,mgeach wiel hci ornvudtsnbeer .ibn

leWshce ertpocihls nesEgiri bteibl hnIne doessebnr ni n?Eeugrrnni

hczl:Su Bie irm sit asd znga ralk eni ipFellnsai itm der gednAu-J 0201 egegn sBrdi,refko ads eredw ich ni mneemi zgnaen eLben hncti vg.ne rsees mI Hniipsle ethta hic neie ufsabrnsa shceelcth ineugtLs fertibeagel dun irw natthe tim emien orT nvlreo.er Im leRükpisc hatte ich edn u,Dckr ribnlefea uz msüsne. Asl se rkzu orv suhslSc eeunesnncthdi ,dnats tgeas rim mine eranrTi lNsi ddr,wnaulG hic leosl afu inkeen Flal netnu fsau orT .werenf saD tha erd rtTroaw ,högrte wie re imr nrhiereth sge.ta Ich aehb ntich afu dne renaTri ögehrt nud fhcla ni eid ceEk rgew.feno ennW cih hetue bearüdr ed,er mmekobe hic chno utnäeaG,sh ilwe enik edasren Tro von rmi edesi cgihktetWii a.teth

eaM:icbh Bei imr arw se nctih os trslukkap.äe Bie irm raw es acuh der orskeaiegKpils mti rde e-J.dugAn Auf nde iprehSc Hnheö hbane iwr ennHfe gh,lseencag die fügehtl mmrei ired saKesnl rbeü nus in.tsplee Udn ilnüthcra der ieftusAg ni edi aLgnes,dlai sal iwr orv 0100 Zscarhunue fau emd ntlea Atzcphlnsea :20 nggee dnlaiLr weonngen eahb.n eiD rFeei awr ersh t.oimlneoa sE insd ucha hitcn emmir ipSle.e etiS hci 81 nbi wra edi aunMtnfhscrsato anhc laarlMoc eni ligtigHh.h imBe änshntec Mal bni ihc ad auhc fua dejne laFl weerid i.dbea Als nmie deBurr rnkFa das terse alM aaPp euw,rd ttnahe rwi rhvero rrebne,ivta sads wri ned kncrunDleumea sal bJeul ec.anhm Biem 02: abeh chi ihm das Tro .tlggfeeau asD Ftoo beah hci mih annd zru tGuebr ce.gstekhn saD wdeer chi nicth er.sesgenv riM hat aber ucha merim rde stiAss uzm oTr ageouns ievl apSß achegtm iew dsa rTo slsetb uz cinsßh.ee

Tmi ebhicaM dneelpte iesnhwzc nöKl dnu iOsrbele,p rEagd zuhcSl hwcezsin Aacnhe dun dme bgegeeebiSrni

Hrer hS,uclz eSi werdun mi uJaarn 6210 zum lrtrASGpe-o dse Msnaot eä.hgwlt asW aht nInhe eieds znshcgneuiAu eet?edtub

uzS:lhc ieD innioruegmN mak für ichm kolmonmvle tetrwrne.ua Ihc abeh sad G,üehlf dsas hci ejden atMno helicg utg banlldaH slteipeg hb.ea Ich wtusse ibs uz dsemie kpntitueZ uhac gra c,hnti dsas se neie hslceo lWha .gbti slA ide rcchNhita ak,m ceahtd chi run: W,„ow tiowm ebah chi ads ?iedrtnv“e eDi äroeThp ttshe mremi ohcn afu emmnie b.srieccth ihS

eSi ebhan in nde egavnrngeen eJrnah ieevl penaraztS fua hcis e,mnmegon um im bbeggieeiernS itnieraner uz nknen.ö eHrr bea,cMih eSi pdnenelte zesincwh red Dcneeusth lhShpetrosohcuc in Knlö und mde t.zplFluablßa

:eacihbM asD sti erd arhceinült iAtrben senei .pSrrsoelt aDs riinangT ma nasteDg,i nagnDosetr dun ieagtFr raw gz.ttees hIc ehab cihm fduara fre,uget se raw chua ueA.lscghi eDr STu wra dnu ist einme tzeeiw .taeiHm uAf den pzattpSrol uz omem,kn tösl mreim ein mehesscihi flGehü as.u nEi nG,dur wmaur chi ein eenclhsw .elotlw aDs ätteh cih hicnt übrse Herz erh.tgcba rFü ineen eeadrnn reniVe eoTr hcn?ßsiee naDn hätet ich cimh rnu uz neime tefünFl büer nie orT ufe ter.g

saW its das üfr ine ,hflüeG sdsa fau dme nrteune rtSolatppz unn Ksnrnustae e?tilg

:ceaMbih Die beeor gaeAln imt der tprSroebarl tsi es,upr aerb red eunter taPzl – eubmegn onv äneumB – arw nl.aeig chI kobmeme ,suaGäthen nwne chi anadr ückkd.erzune rDe tsnchpAelaz ath fichane ßapS amtc,ehg die pKeere anhbe icsh ni eid tezPfnü nfewegor. Sahe,cd sdas cnteplhzAsäe ueeatssrb.n Afu ceAsh arw chi nürigbes nei ev.zertl t

rerH uzhSc,l eiS nisd vno hAnace hcan ereilsbOp .eepetldng

l:hzScu chI ttahe mzu cGlkü niene meeangennh ae:Dl aniEml orp ocWeh hbea chi bei edr GHS ranrttiie, die eerndan edeinb einhnetiE eib neeerVin in aAnh.ce samaDl heabn rvie eenrVie ni rneersu aiLg .ieslgtep Vro nde eplenSi gneeg die haecrneA keronnnrtKue eurtdf ich icahütnlr ctnih mbie tentlez Tarnngii idabe sin.e iBe rde GHS uz eitreira,nn raw iene nceheEsr.ah nEi iblaarngiTHd-lnna sti ein ribencvlidrhe emnTi.r anM tgib 09 Minntue l,ales ttisz tim ned epMlenitris hcaand cnho mmeas.nzu Ffün einmre etebns neduFer nnkee hic dcurh den db.alHln a

Sei sidn itchn rnu Inerh iVeenrne utre eeigeb,nbl erdnosn cuha dem egneegibriS.be sWa sti sda edenbreos na edr ?ongieR

bhaeiM:c nI emeinm iudsrneFserek idns saft eall hrie eeeblbign – in gA beliebOe,diirnsregpe dnu enUubgm.g Wir hbane nsu eni usa nde ungAe erenv.rol sDa hat achu tim med alßFubl zu nut. inEe Ztie leagn haeb hic ni bruLi oehtw,ng eabr üfr chmi awr ak,rl dssa ich aigndnewrn dewire ekmmo.ruckzü Es sit finecha eein hnsöce nde.Gge

zecuhSl: eBi rmi sti es s:rdena eDi eisnetm emeirn ueenrFd nsid twieer nggezgeweo, umz Bpseiiel hanc ölKn. brAe ihmc zitre se ctni,h ni nieer tßaotsrdG zu h.owenn Dre ablalnHd hat dei nuJsg eislaldgrn idrewe lzrugtücoe.kh chI hleüf mihc iehr so howl. eBrses asl im begienSeriebg annk anm tchni nehon.w

eWi htge se ieurhcfbl ieertw?

Mihc:abe hIc inb las Rtaeerduk embi eRrg-n-SgAinzeheiei rüf den toksLplrao zäd.snugit edmZu hcbesier hic lsa frreie raMtetbriei für asd gFbzin-ahallamauFcß ki„.“recK aglE bo Befru oedr bobHy, ihc ibn mmeir anhc mmneei lehfGü ggen:aneg aWs hctam chmi ?iügclkchl Ihc wcaeh dneje gnorMe auf dun heba sLut afu emnmie eufB.r aDs atchm neien efe.zdrinu

reHr c,Shzlu sit das -auptrSt rienrsuibeLblgg eIhr iecheublfr ?nkuutfZ

l:hSzuc nneW se hcan mri  theg– aj. Arbe chi sceurveh ,uach hcim imrem irewed neu zu ndere.ifn Die tnutiSoia üfr dei nBtrreCaniha-ceg ist edrtezi jodhce ihnct ide .teseb

Wie theg se oichsplrt weert?i eolnWl ieS sich in hnrIe erneVien na?reigenge eVtcehilli sal rTiren?a

:cibheaM sDa tshet ncoh in end renSnt.e Aebr es igtb hcnos rcaan.hfNge hcI rwede med ieVrne dvneebunr ne.bbeil Frü dsa ctsneäh Jahr aheb cih imr nrsdligael niee utesizA emmno.nge ahDacn edwre ihc tohwmsict ebi nde Arehltren itm epsline – nnew se dre Fuß szätsul. In erd fanhctnasM neselpi ncho ied Ju,nsg itm enned cih mi erAlt nov vrie nJeahr gfnnanaeeg .eabh eDr Rest dwri shci e zineg.

veintAirtiatrgnanl: haebaeBlolvlcyl ndu Tinsen

errH uSlz,hc eSi ahben den rSmmeo fua dme sTenlaitnpz brecarth.v Wrdi es rIh rneeu orptS?

c:uhlSz anabldlH tsi itm dre ltgnreeuzV diretze thnci .iömhgcl leeiV rethseenv ,ihntc wei ich nesiTn oerd cllvlByoehealab pnselie ,ankn ebra iken nald.bHal Mein tsellSpii sit rgiä,hlfech deßmuaer smus ihc fua lneseeGpiger nerraeegi. Im niTesn und eacoyvlhleabllB nnak ich enhgegin engea.ri etSllo rde ußF se rbea weride uslz,neas ewred cih mti red nteidtr afantchMsn in red aanldesgiL esp.neil mieB Tsenin drwee chi ovn laM zu Mal sb.eesr Das ertleb anm im nadHlalb tchni .os naM dwir saitckth rbe,sse hta alm nneie tunge  g.aT

hecMiba: irW dins eist rKenzu cauh ni nreie miseagenenm lahBle-el.rcpopubevlayG Das htcam tiichrg ,paßS nam nank cihs baeid nwp.earuos Ihc arw ohnc eni so rgefti eiw hcan mde o.bahyllelveaclB aDs its egnnsernrtaed las edejs rgbßi-TailnaFnlu. cIh ecuabhr eeni paS,ttrro in rde anm erTo hßte,sic netPku m.cath snTeni ehba cih rfhreü uach li,pgtese nkna n,ise ssda cih es nlamoch sevr eh.uc

Zmu hscslubsA eni Bkilc in eid n:tkfuZu asW oltsel ichs ni rIerh troartpS ni rde enioRg hnoc brn?seevsre

Mein eielnrk hösecnrpierl armuT – enwn hci mchi edwiienrg iintwleeze tönenk – äwer ni asJmal paußteFnsf zu erte.nt iDe ng,eRoi tmi B,non hchRnieab dun emd eiebeegngibr,S tha eni viesmass Pt.iltonea hcI bin ndoav geu,trzüeb sads hcsi die entnrItea iwe ni aDnegrmo dun rhbusmcGame auch hrei aeeniarpdt .nelssa eDi HGS srecthvu ads etersib ni netopriKaoo mit edr ossuc.hreulrhCstpiho eDi ttnenoharrieVcwl necamh dsa acuh bre,ürndaeg dcnnheo its rnekie mi teufupaHrb ieda.b Abre nauge sad ist edr u:Pnkt aD tsi ir,eenk der ucDrk hat.cm erKn,ie edr eeun enrutrkuSt fs,hcfat mu soloseeelnirnfp ndllbHaa bnaeuuaufz – imt agliwiZe-t dnu it-gmDr.iTaslate Das sti ein oszrePs nvo ehnz sbi 15 Jerah.n

iMbe:hca erD CF nenfHe udn erd eSrubrgige VS 40 nhbea enie akesrt dung.eJ ieeVl nrruees riSeepl nderwe tsbeier früh bbagreweon udn rücekn aucdrdh arg ntchi sert in eid eestr anhfcMsnta .fau riW eanhb ldmaas ovn wzi,e rdie ersh gteun narnhggJeä elgteb – aquis sbi te.ehu sE wräe nsöc,h nnew eid unnjeg Serelip tauhraefd herilbibeen – sbi ni ied dnAg.ueJ- itaDm wir eiwerd eiw ürfhre ni dre lgzkBaiseir dore orsag onhc öhreh isneep.l nneW ich os ufa den ülHeg a,ucshe äwre es uahc Ztei für niee dnrmeeo ni.übTre